หนังสือพิมพ์มหาวิทยาลัย

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  55       34

-  File 1
หัวเรื่อง :  คณะใหม่ศิลปศาสตร์งดตั้งโทรทัศน์ ใช้สีแสดเป็นสีประจำคณะ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  หนังสือพิมพ์มหาวิทยาลัย
เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   อดุล วิเชียรเจริญ, Adul Wichiencharoen, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, Thammasat University, เอกสารส่วนบุคคล, ข่าว, คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, สีประจำคณะ, คณะใหม่
คำอธิบาย :  หนังสือพิมพ์มหาวิทยาลัย 4, ฉ. 1 (18 มิถุนายน 2505) รหัสไฟล์เอกสาร สบ11-03-02.2-02-7
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   ข่าว
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
คณะใหม่ศิลปศาสตร์งดตั้งโทรทัศน์ ใช้สีแสดเป็นสีประจำคณะ 55
กษัตริย์โบดวงทรงถือว่าปริญญาที่ มธ. ถวายเป็นสัญลักษณ์มิตรภาพ 43
กรณีคัดค้านหลักสูตร อนาคตฝากไว้กับพวกคุณ ปริญญากับเงินเดือนมีปัญหา 41
นักการเมืองอภิปรายเศรษฐกิจกับสงคราม 27
สอบควบได้ทุกวิชาที่ยังสอบไม่ได้ใช้หลักการพิจารณาตัวเอง 41

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
สนามตะกร้อมาตรฐานที่มุมสนามหน้าตึกวารสารฯ 13 กันยายน 2559
สหกรณ์นักศึกษาธรรมศาสตร์มีฐานะทางการเงินมั่นคง 13 กันยายน 2559
เสนอล้มระบบรีไทร์ ดร.อดุล: ขอพบก่อน 13 กันยายน 2559
เชียร์ระดับคณะ ม.ธ. ยังไม่ถึงที่สุด อาจให้เชียร์ได้ถ้ามาตรการดีพอ 13 กันยายน 2559
ดร.อดุลย์: คณะนิยมรุนแรงเพราะเชียร์ 13 กันยายน 2559
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด
# ชื่อเรื่อง ผู้เข้าชม #
1 ค้านอดุลเป็นอธิการ มศ. ตั้งกก.สรรหาใหม่ นศ.ร่วม 42
2 ดร.อดุลยินดีรับตำแหน่งอธิการฯ มศ. แนะว่าเลือกตั้งควรเลือกที่ตัวพรรค 42
3 ม.ศ.ก.มีโครงการตั้งคณะแพทย์สี่ปีก็ออกรักษาได้แล้วในชนบท 42
4 คณะใหม่ศิลปศาสตร์งดตั้งโทรทัศน์ ใช้สีแสดเป็นสีประจำคณะ 55
5 ธรรมศาสตร์เพิ่มไทประกอบการแต่งกาย 40
6 ประถมนิเทศนักศึกษาใหม่ 43
7 สอบควบได้ทุกวิชาที่ยังสอบไม่ได้ใช้หลักการพิจารณาตัวเอง 41
8 ปรับปรุงบริเวณหน้าหอประชุมเพื่อใช้ปลูกต้นไม้พระราชทาน 43
9 ผู้จัดการสหกรณ์ฯนำมาจำหน่าย เลขาธิการทราบสั่งขับทันที 44
10 ระเบียบการสอบไล่ 43