หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  
# ข้อมูลผลงาน #
1 10% ของอาจารย์ ม.ธ. ทั้งหมดจะเป็นคณะกรรมการสภาอาจารย์
2 100 ปี สมเด็จพระบรมราชชนก
3 10th General Assembly of States Parties to the Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, 2-3 Nov. 1995, Paris
4 11th General Assembly of States Parties to the Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, 27-28 Oct. 1997, Paris
5 1986 TDRI Year-End Conference on Resource Management, December, 13-14, 1986 ; Joint Session of the Fifth Meeting of the Council of Trustees and the Fourth Meeting of 1986 of the Board of Directors, December, 12, 1986
6 36 ปี ศิลปศาสตร์ 72 ปี ศาสตราจารย์ ดร. อดุล วิเชียรเจริญ
7 6th Meeting of the International Advisory Committee for the Memory of the World Programme, Republic of Poland, 27-30 Aug 2003
8 90 ปี ศาสตรจารย์ ดร อดุล วิเชียรเจริญ
9 90 ปี ศาสตราจารย์ ดร.อดุล วิเชียรเจริญ
10 90 ปี แห่งชีวิตศาสราจารย์ ดร.อดุล วิเชียรเจริญ