ข้อมูลไฟล์

รายละเอียดไฟล์

ชื่อเรื่อง การประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมเรื่องการใช้ที่ดิน ครั้งที่ 4/2534 วันที่ 10 กันยายน 2534
เจ้าของผลงาน สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
รายละเอียด -
คำสำคัญ อดุล วิเชียรเจริญ, Adul Wichiencharoen, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, Thammasat University, เอกสารส่วนบุคคล, สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ, ประธานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมเรื่องการใช้ที่ดิน, การประชุม, การแก้ไขปัญหาการขุดตักดินในที่ดินของรัฐและเอกชน, ร่างพระราชบัญญัติการถมที่ชายตลิ่งและที่ดินใต้น้ำทะเล, การขุดตักดินลูกรัง, การขุดและดูดทรายบอกในที่ดินของรัฐและเอกชน, การถมที่ชายตลิ่งและที่ดินใต้น้ำทะเล, การกำหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ, การขุดตักดินดูดทรายบก
วันเวลาที่สร้างเอกสาร -
วันเวลาที่แก้ไขเอกสาร -
ผู้แก้ไขเอกสาร -
หมวดหมู่ -
เวอร์ชั่นของเอกสาร -
ขนาดไฟล์ -

ตัวอย่างไฟล์