ข้อมูลไฟล์

รายละเอียดไฟล์

ชื่อเรื่อง การประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2521 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2521
เจ้าของผลงาน สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
รายละเอียด -
คำสำคัญ อดุล วิเชียรเจริญ, Adul Wichiencharoen, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, Thammasat University, เอกสารส่วนบุคคล, สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ, คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ, การประชุม, การสร้างเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ, การขอสัมปทานทำเหมืองแร่ในทะเล อ่าวสะปำ จังหวัดภูเก็ต, การแต่งตั้งและปรับปรุงคณะกรรมการประจำเฉพาะเรื่อง, การขอประทานบัตรขุดแร่ทางทะเล, นโยบายและมาตรการการพัฒนาสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ, แนวนโยบายแห่งรัฐเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในรัฐธรรมนูญ, การปราบปรามผู้ทำลายทรัพยากรและบ่นทำลายควาามมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ
วันเวลาที่สร้างเอกสาร -
วันเวลาที่แก้ไขเอกสาร -
ผู้แก้ไขเอกสาร -
หมวดหมู่ -
เวอร์ชั่นของเอกสาร -
ขนาดไฟล์ -

ตัวอย่างไฟล์