ข้อมูลไฟล์

รายละเอียดไฟล์

ชื่อเรื่อง การประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2523 วันที่ 30 มกราคม 2523
เจ้าของผลงาน สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
รายละเอียด -
คำสำคัญ อดุล วิเชียรเจริญ, Adul Wichiencharoen, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, Thammasat University, เอกสารส่วนบุคคล, สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ, คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ, การประชุม, การพัฒนาสิ่งแวดล้อมบริเวณบางกะเจ้า, การแต่งตั้งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมเรื่องประชากรและการตั้งถิ่นฐานมนุษย์เพิ่มเติม, การขอประทานบัตรและขออาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ในทะเล, ภูเก็ต, การก่อสร้างสถานที่ราชการ, การจัดหาสถานที่ราชการ, การใช้ที่ดิน, การทำเหมืองแร่ในทะเล
วันเวลาที่สร้างเอกสาร -
วันเวลาที่แก้ไขเอกสาร -
ผู้แก้ไขเอกสาร -
หมวดหมู่ -
เวอร์ชั่นของเอกสาร -
ขนาดไฟล์ -

ตัวอย่างไฟล์