ข้อมูลไฟล์

รายละเอียดไฟล์

ชื่อเรื่อง การประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก ครั้งที่ 3/2535 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2535
เจ้าของผลงาน สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
รายละเอียด -
คำสำคัญ อดุล วิเชียรเจริญ, Adul Wichiencharoen, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, Thammasat University, เอกสารส่วนบุคคล, สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม, ประธานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก, การประชุม, การประชุมคณะกรรมการกลางของคณะกรรมการมรดกโลก, BUREAU, การประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก, กิจกรรมฉลองครบรอบ 20 ปี อนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก, การเสนอชื่ออุทยานแห่งชาติเขาใหญ่-ทับลาน-ปางสีดา-ตาพระยา ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก, แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง, การประชุมคณะกรรมการมรดกโลก, เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง-ทุ่งใหญ่นเรศวร, อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่, อุทยานแห่งชาติตะรุเตา, นิทรรศการมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติของไทย, แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง, อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร, อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
วันเวลาที่สร้างเอกสาร -
วันเวลาที่แก้ไขเอกสาร -
ผู้แก้ไขเอกสาร -
หมวดหมู่ -
เวอร์ชั่นของเอกสาร -
ขนาดไฟล์ -

ตัวอย่างไฟล์