ข้อมูลไฟล์

รายละเอียดไฟล์

ชื่อเรื่อง การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาสถานที่ทำงานของหน่วยราชการในเขตกรุงเทพมหานครและเมืองหลัก ครั้งที่ 5/2544 วันที่ 11 พฤษภาคม 2544
เจ้าของผลงาน สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
รายละเอียด -
คำสำคัญ อดุล วิเชียรเจริญ, Adul Wichiencharoen, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, Thammasat University, เอกสารส่วนบุคคล, สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม, ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาสถานที่ทำงานของหน่วยราชการในเขตกรุงเทพมหานครและเมืองหลัก, การประชุม, องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา, การขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์โคกกรวด, การก่อสร้างศาลจังหวัดนครราชสีมาหลังใหม่, กรมโยธาธิการขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์
วันเวลาที่สร้างเอกสาร -
วันเวลาที่แก้ไขเอกสาร -
ผู้แก้ไขเอกสาร -
หมวดหมู่ -
เวอร์ชั่นของเอกสาร -
ขนาดไฟล์ -

ตัวอย่างไฟล์