ข้อมูลไฟล์

รายละเอียดไฟล์

ชื่อเรื่อง การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ งานเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปีวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จะพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ครั้งที่ 2/2543 วันที่ 13 กันยายน 2543
เจ้าของผลงาน มหาวิทยาลัยมหิดล
รายละเอียด -
คำสำคัญ อดุล วิเชียรเจริญ, Adul Wichiencharoen, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, Thammasat University, เอกสารส่วนบุคคล, มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะกรรมการอำนวยการงานเฉลิมฉลอง 100 ปีวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จะพระศรีนครินทราบรมราชชนนี, การประชุม, แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี วันคล้ายวันราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี, จักรรถ จิตรพงศ์, ม.ร.ว, การจัดพิมพ์หนังสือที่ระลึก, จุมพล พูลภัทรชีวิน, กรรณิการ์ สัจจกุล, กิตติ ขันธมิตร, สมศักดิ์ กัณหา, สันติ จิตระจินดา, สมศักดิ์ บุบผาสุวรรณ, สุเทพ สุขสงวน, การจัดทำดวงตราไปรษณียากรที่ระลึก, การจัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกและเหรียญที่ระลึก, การจัดทำบัตรโทรศัพท์ที่ระลึก, โครงการเสริมสร้างน้ำใจไมตรี
วันเวลาที่สร้างเอกสาร -
วันเวลาที่แก้ไขเอกสาร -
ผู้แก้ไขเอกสาร -
หมวดหมู่ -
เวอร์ชั่นของเอกสาร -
ขนาดไฟล์ -

ตัวอย่างไฟล์