36 ปี ศิลปศาสตร์ 72 ปี ศาสตราจารย์ ดร. อดุล วิเชียรเจริญ

ข้อมูลผลงาน

  67      53
 
Creative Commons License
36 ปี ศิลปศาสตร์ 72 ปี ศาสตราจารย์ ดร. อดุล วิเชียรเจริญ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  36 ปี ศิลปศาสตร์ 72 ปี ศาสตราจารย์ ดร. อดุล วิเชียรเจริญ
คำอธิบาย :  รหัสไฟล์เอกสาร สบ11-03-02.2-02-2
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะศิลปศาสตร์
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   อดุล วิเชียรเจริญ, Adul Wichiencharoen, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, Thammasat University, เอกสารส่วนบุคคล, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะศิลปศาสตร์, นักการศึกษา, นักวิชาการ, การนิยามศัพท์กฎหมาย, Human resources development, Environment and culture of Thailand, World heritage, การศึกษาไทย, ค่านิยมไทย, มหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก, สมเด็จพระ, 2434-2472
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   หนังสือ