10% ของอาจารย์ ม.ธ. ทั้งหมดจะเป็นคณะกรรมการสภาอาจารย์

ข้อมูลผลงาน

  62      39
 
Creative Commons License
10% ของอาจารย์ ม.ธ. ทั้งหมดจะเป็นคณะกรรมการสภาอาจารย์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  10% ของอาจารย์ ม.ธ. ทั้งหมดจะเป็นคณะกรรมการสภาอาจารย์
คำอธิบาย :  หนังสือพิมพ์มหาวิทยาลัย 14, ฉ. 20 (13 ธันวาคม 2514) รหัสไฟล์เอกสาร สบ11-03-02.2-02-81
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  หนังสือพิมพ์มหาวิทยาลัย
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   อดุล วิเชียรเจริญ, Adul Wichiencharoen, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, Thammasat University, เอกสารส่วนบุคคล, ข่าว, สภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   ข่าว